en fr de ru es

Repatriating dogs.
For some countries it is necessary that the papers / health of the dogs must be legalized before they can return to their own country. This is done in the Netherlands by the government agency NVWA. More information can be found on the page “Repatriating dogs and legalization”.

 

De Nederlandse wetgeving stelt eisen aan buitenlandse honden die Nederland bezoeken.

De honden moeten gechipt zijn en voldoende beschermd zijn middels reguliere entingen of aantoonbaar via titerbepaling (beide opgetekend in het Europees hondenpaspoort/entingsdocument door een praktiserend dierenarts met einddatum van geldigheid).

Honden met gecoupeerde oren mogen niet worden ingeschreven voor een Nederlandse show, ongeacht uit welk land ter wereld zij komen.

Aan de staart gecoupeerde honden mogen voor Nederlandse shows op dit moment alleen worden ingeschreven als het couperen van de staart om medische redenen heeft plaatsgevonden. Dit moet je tijdens de World Dog Show kunnen aantonen met een verklaring van een praktiserend dierenarts en/of aantekening in het Europees hondenpaspoort.

Voor honden met een gecoupeerde staart die afkomstig zijn uit landen waar het couperen van staarten op het moment van couperen nog is toegestaan, geldt geen inschrijfverbod.

Deze regels gelden voor de World Dog Show, de Benelux Winner, de specialties en de overige activiteiten zoals demonstraties en workshops. Indien het beleid met betrekking tot gecoupeerde honden nog wijzigt brengen we je hiervan op de hoogte. Mocht het beleid tijdens de opengestelde inschrijvingstermijn nog wijzigen dan kunnen de reeds ingeschreven honden die niet aan de nieuwe voorwaarden voldoen alsnog kosteloos worden teruggetrokken.

HONDEN WELZIJN TEAM
Omdat wij de gezondheid en het welzijn van honden heel belangrijk vinden, houdt het Honden Welzijn Team van de Raad van Beheer het welzijn van de honden tijdens de World Dog Show in de gaten. Het team doet dit in en om het gebouw waar de World Dog Show gehouden wordt. Zij letten er onder andere op dat honden niet te lang in een bench zitten, niet te lang op een (trim)tafel moeten staan, kunnen beschikken over vers drinkwater en dat honden niet ruw behandeld worden. Constateert het team dat het welzijn van een hond mogelijk in het geding is, dan wordt er een melding gemaakt. Afhankelijk van de ernst worden er passende maatregelen genomen. Dit kan bijvoorbeeld een diskwalificatie van de hond betekenen.

parallax background

Partners

  • Royal Canin logo