en fr de ru es

U kunt de hond inschrijven voor één van de volgende individuele klassen

Bij bepalen van de klas dient uitgegaan te worden van de exacte leeftijd op de dag waarop de hond wordt gekeurd.

 • 1. Jongste puppyklas: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt;
 • 2. Puppyklas: voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt;
 • 3. Jeugdklas: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt;
 • 4. Tussenklas: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt;
 • 5. Open klas: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt;
 • 6. Gebruikshondenklas: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door het desbetreffende overkoepelende orgaan, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het KR is afgegeven. Deze verklaring moet zijn bijgesloten. Indien geen kopie verklaring, wordt de hond in de openlas ingeschreven;
 • 7. Kampioensklas: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale of internationale F.C.I. Kampioenstitel, dan wel door een door de F.C.I. erkende partner kennelclub verstrekte nationale Kampioenstitel. Een kopie van het overkoepelend orgaan van de bevestiging van de titel dient te zijn bijgesloten. Indien genoemde kopie ontbreekt, wordt de hond ingeschreven in de openklas;
 • 8. Veteranenklas: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

Tevens kunt u de hond inschrijven voor de Collectieve Competities: (let op! alle deelnemende honden aan deze competities moeten ingeschreven zijn in één van de individuele klassen.)

 • Koppel: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit in bonafide eigendom van dezelfde eerstgenoemde eigenaar (geldt niet voor mede-eigenaren);
 • Fokkerijgroep: minimum drie en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom;
 • Nakomelingengroep: een groep die bestaat uit een reu of teef met minimaal drie en maximaal vijf van zijn/haar nakomelingen uit de eerste generatie. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de reguliere klassen.