Русский
  • Английский
  • Голландский
  • Французский
  • Немецкий
  • Испанский
FAQ’S

en nl fr de es


en nl fr de es

Valid Rabies – prior than 21 days before entering the Netherlands and for the show: valid vaccination for: HCC, Distemper and Parvo. (or these last three proven by titer/bloodtest)

en nl fr de es

Each day in the afternoon, we will have vets available to help you with the dewurming procedure. When you bring the medication yourself, this service will be free of charges.

en nl fr de es

Nee, het maximum aantal honden is bereikt. De inschrijving is op 29 juni 2018 – 0.00 uur Nederlandse tijd, gesloten

No, the maximum of dogs is reached. Entry is closed 29th June 2018 – 0.00 hrs. Dutch time

en nl fr de es

Parkeren bij de RAI is uitsluitend voor de exposanten. Bezoekers worden geadviseerd zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Parkeerplaatsen voor bezoekers zijn verder van de RAI, al dan niet met shuttles naar de RAI.

Parking at the RAI is only for the exhibitors. We advise visitors to use public transport as much as possible, because for parking they have to go further from the RAI to parking places of which some will have shuttles to the RAI.

en nl fr de es

Yes. The NVWA will make office at the RAI on Saturday 11th August 2018. The organization will take care of the veterinaries to examn the dogs and fill out the papers. If you need legalization to return to your country, please pre-order this via your account and opt for 09. Legalization Saturday or 10. Legalization Sunday. If you need legalization any other day you will have to contact the NVWA yourself and get it arranged in Utrecht without mediation of the organization of the World Dogs Show.

en nl fr de es

Yes, daily. When you bring your own tablets it will be a service of the organisation and free of charges.

en nl fr de es

Ja, bezoekhonden zijn toegestaan. Voor bezoekhonden gelden wat betreft de gezondheid (enten, titeren), dezelfde regels als voor de ingeschreven honden. Ook moet men op verzoek, het paspoort kunnen tonen. Bezoekhonden met gecoupeerde oren zullen niet worden toegelaten. Bezoekhonden hoeven niet van een erkend ras te zijn en mogen ook kruisingen zijn. Voor de reuen geldt dat deze monorchide, cryptorchide of gecastreerd mogen zijn. Voor een bezoekhond betaalt u € 5.00 per hond per dag. Voor het bestellen van kaartjes zie verder: https://wds2018.com/nl/bezoekers/ of https://wds2018.com/nl/schrijf-uw-honden-in/

Yes, visiting dogs are allowed. For visiting dogs the same health rules (vaccinatiuon, titer) are the same as for the dogs entered for the show. Upon request one have to be able to show the dog-passport. Visiting dogs with cropped ears will not be allowed (Dutch law). Visiting dogs does not have to be of a recognized breed and can be cross-breeds.  For males it applies that they may be monorchid, cryptorchid or neutered. For a visiting  dog you pay € 5.00 per dog per day. For ordering tickets see: https://wds2018.com/visitors/ or https://wds2018.com/enter-your-dogs/

en nl fr de es

Op dit moment (10 april) hebben we nog alleen camping+parkeren als mogelijkheid. Meer informatie over het dag-parkeren met een camper volgt zo spoedig mogelijk. Parkeren, anders dan met campers, caravans of grote bussen, ligt in handen van de RAI. Zodra zij parkeerkaarten in de voorverkoop hebben, zullen wij u hierover berichten.

At this moment (10th april) we only have camping+parking as a possibility. More information about day-parking with a camper or caravan will follow as soon as possible. Parking, other than with a camper, caravan of big van, is in the hands of the RAI. As soon as the RAI is putting parking tickets in pre-sale, we will let your know.

en nl fr de es

Nee, tijdens de Benelux Winner Show (9 augustus 2018), de World Dog Show (10-11-12 augustus 2018) en de Specialties (10-11 augustus 2018) is er geen mogelijkheid tot stage.

No, during the Benelux Winner Show (9th August 2018), the World Dog Show (10th-11th-12th August 2018) and the Specialties (10th-11th August 2018) there is no possibility for an internship.

 

en nl fr de es

Is de hond ingeschreven, dan kan deze niet worden teruggetrokken. Tot 3 mei 2018 hebben wij een “coulance-regel”. Het is tot 3 mei mogelijk een hond te wisselen voor een andere hond, zonder specifieke opgave van redenen. Is de inschrijving duurder (bijvoorbeeld een hond die uit de “specialty” gaat en een andere hond wordt ingeschreven voor de World Dogs Show), dan is het mogelijk om te wisselen met bijbetaling. Blijft de prijs gelijk, dan kan dit zonder extra kosten. Is de vervangende inschrijving echter goedkoper, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het te veel betaalde inschrijfgeld, maar zal overgeboekt worden naar “ontvangen administratiekosten”. Na 3 mei is dit niet meer mogelijk.

Once a dog is registered, it can not be withdrawn. Until 3 May 2018 we have a “leniency rule”. It is possible until 3 May to exchange a dog for another dog, without specific statement of reasons. If the registration is more expensive (for example a dog  is taken out of the “specialty” and another dog is registered for the World Dogs Show), then it is possible to exchange with an additional payment. If the price remains the same, this is possible at no extra cost. However, if the replacement registration is cheaper, there will be no refund of the excessively paid registration fee, but will be transferred to “received administration costs”. After 3 May this is no longer possible.

en nl fr de es

Ja de inschrijfgelden zijn inclusief 1 persoon (exposant/handler).

Yes entry fees includes 1 person (exhibitor/handler).

en nl fr de es

At the Benelux Winner Show, the WDS and the Specialties (all double CAC) are given to the best male and the best female coming from the:

Junior Class, Intermediate Class, Open Class Working Class, Champion Class or Veteran Class.

So  – in fact to the Best male and Best female of each breed, provided Excellent.

 

World Dog Show

The CACIB (World Winner Title) is given to: The best male and the best female coming from the Intermediate Class, Open Class,Working Class or Champion Class.

Provided excellent – and not necessarily best male/female of the breed.

 

Benelux Winner Show

The CACIB (Benelux  Winner Title) is given to: The best male and the best female coming from the Intermediate Class, Open Class, Working Class orChampion Class.

Provided excellent – and not necessarily best male/female of the breed.

 

The Specialties are only double CAC and no CACIB.

 

At the World Dog Show the title  Junior World Winner is given to both male and female with 1 Excellent in Junior Class

At the World Dog Show the title  Veteran World Winner is given to both male and female with 1 Excellent in Veteran Class

 

At the Benelux Winner Show the title  Benelux JuniorWinner is given to both male and female with 1 Excellent in Junior Class

At the Benelux Winner Show the title  Benelux Veteran Winner is given to both male and female with 1 Excellent in Veteran Class

 

 

en nl fr de es

No, pedigrees from al FCI countries are accepted and also from the countries of which te FCI acknowledge the pedigree book/Kennel Club (UK, USA, CAN etc.).

en nl fr de es

Ja, in Nederland geboren honden hebben automatisch al een NHSB nummer. Importhonden moeten ingeschreven worden in het NHSB. Zie www.houdenvanhonden.nl/Import en export of  vraag informatie via: info@raadvanbeheer.nl

Yes, when you have domicile in the Netherlands your dogs need to be registered in the NHSB. For more info, please contact info@raadvanbeheer.nl

en nl fr de es

De klas wordt bepaald door de leeftijd van de hond op de dag waarop deze wordt gekeurd. Wij verwijzen u naar de pagina klassen of algemene voorwaarden onder Algemene informatie.

Class depends on age of the dog on the day of judging. For more information about classes please go to page classes of special conditions of under general information .-

en nl fr de es

Het is de RAI niet gelukt toestemming te krijgen om camperplaatsen met overnachting in the richten. E.e.a. als gevolg van de regels van de gemeente en deelgemeente alsmede de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). We hebben wij als alternatief een camping gevonden op een afstand van 17 kilometer. Wij bieden nu camping + Shuttle aan of camping met dagparkeren bij de RAI. Zie ook de informatie bij campers and caravans

After negotiatin for over a year to get camping facilities at the RAI venue, the RAI did not succeed due to the rules of the local government and the General Police Regulation. We have found however, an alternative in reserving a camping at the distance of abt. 17 km from the RAI. We now offer a. Camping + Shuttel to the RAI, or b. Camping + day parking at the RAI. More informations can be found at campers and caravans

Загрузить больше

parallax background

Partners

  • Royal Canin logo