Mag ik een hond omruilen voor een andere hond?
Can I swap a dog for another dog?

Mag ik een hond omruilen voor een andere hond?
Can I swap a dog for another dog?

Is de hond ingeschreven, dan kan deze niet worden teruggetrokken. Tot 3 mei 2018 hebben wij een “coulance-regel”. Het is tot 3 mei mogelijk een hond te wisselen voor een andere hond, zonder specifieke opgave van redenen. Is de inschrijving duurder (bijvoorbeeld een hond die uit de “specialty” gaat en een andere hond wordt ingeschreven voor de World Dogs Show), dan is het mogelijk om te wisselen met bijbetaling. Blijft de prijs gelijk, dan kan dit zonder extra kosten. Is de vervangende inschrijving echter goedkoper, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het te veel betaalde inschrijfgeld, maar zal overgeboekt worden naar “ontvangen administratiekosten”. Na 3 mei is dit niet meer mogelijk.

Once a dog is registered, it can not be withdrawn. Until 3 May 2018 we have a “leniency rule”. It is possible until 3 May to exchange a dog for another dog, without specific statement of reasons. If the registration is more expensive (for example a dog  is taken out of the “specialty” and another dog is registered for the World Dogs Show), then it is possible to exchange with an additional payment. If the price remains the same, this is possible at no extra cost. However, if the replacement registration is cheaper, there will be no refund of the excessively paid registration fee, but will be transferred to “received administration costs”. After 3 May this is no longer possible.